با شنیدن واژه دانشجو چه چیزهایی به یاد می آورید؟.....

با شنیدن واژه دانشجو چه چیزهایی به یاد می آورید؟

سه شنبه 16 آذر 10:5 نهضت سبز

۴ نظر:

نهضت سبز گفت...

به یاد بچه های دانشجو تو بند 209 و متادون اوین میفتم...به یاد مجید توکلی...و.....

ناشناس گفت...

به ياد جنبش سبز،صبر و استقامت تا بهار... ف.ق

باز باران... گفت...

سلام دوست سبزم
با شنیدن واژه دانشجو به یاد پویایی، طراوت، زندگی، مبارزه، صبوری... می افتم. دانشجویان ایرانی همیشه مظهر همه ی صفات خوب بودن.

باز باران... گفت...

سلام
ممنون و مديون...