باز هم با صدای الله اکبر بر پشت بام ها خود را آماده حضور در تشیع جنازه حجازی سبز میکنیم...


باز هم با صدای الله اکبر بر پشت بام ها خود را آماده حضور در تشیع جنازه مردی سبز میکنیم...سه شنبه شب با فریاد الله اکبر شبانه خود حضور پر شور خود را در تشیع پیکر ناصر حجازی به همه اطلاع خواهیم داد...پس همه با هم ساعت 22:00 بر پشت بام ها و گفتن الله اکبر...
دوشنبه 2 خرداد 21:35 نهضت سبز

هیچ نظری موجود نیست: