9دی حماسه ساندیس+حامدابراهیمیدر این دنیای مجازی در حال گشتن بودم که ناگهان مطلبه یکی از دوستان در یک شبکه اجتماعی نظر من را به خود جلب کرد،مطلبی از سایت رجانیوز بود که در مورد حماسه 9 دی این چنین نوشته بودند...


عید 9 دی آمده ای حق طلبان
ساندیس بیاورید تا مست شویم


ما هم که نمی توانیم از چنین سوتی هایی گذر کنیم سریعا انگشت مبارک بر روی کیبورد رایانه خود گذاشتیم و یک اسکرن شات از صفحه این مطلب در سایت رجانیوز گرفتیم که بگوییم ، خودشان هم میدانند که 9 دی حماسه ساندیس بود نه حماسه ی حمایت از آرمانهای امام راحل، البته این هم بگویم که در آرمانهای امام راحل نیز از ساندیس بارها اسم برده شده و حتی شنیده شده که گفته اند هر کس که ساندیس نخورد از ما نیست و به این علت ساندیس خوران بعداز ایشان نیز به فرموده امام راحل دست از ساندیس نکشیده و به عینه این قضیه را میتوان در حماسه 9 دی مشاهده کرد که چگونه جانها زیر پاها میرفت تا یک ساندیس نصیب آنها شود.اما در آخر باید بگویم که بعدها برای اینکه رهبری هم خودی نشان داده باشد با اضافه کردن کیک به ساندیس باعث شد که اسم آن تغیر کند و تبدیل شود به کیک و ساندیس که علاقه مندان بسیاری را به خود جمع کرد ،طوری که شهروندان شهرهای دیگر ایران با اتوبوس ،مینی بوس،قطار و سایر وسایل نقلیه خود را توسط یک حرکت خود جوش به پایتخت میرساندند تا شاید از این نعمت الهی که از هزینه شخصی بیت المال است بی بهره نشوند و به خود بگویند که ما توانستیم که از خرس یک مو بکنیم و با افتخار اعلام کنند من پنج عدد کیک و ساندیس خورده ام.
پیشاپیش روز حماسه ساندیس خوری بر همگی ساندیس خوران راه ولایت مبارک باد.
پنج شنبه 8 دی 22:35 نهضت سبزهیچ نظری موجود نیست: