به ایرانی بودن میبالم...

اصغر فرهادی،نامی که در تاریخ ایران جاودان خواهد ماند.امشب بعداز ده ماهی که به ناچار آواره دیارغربت شدم ،هیچ چیزی به اندازه بردن جایزه گلدون گلوپ توسط فیلم جدایی نادر از سیمین به مزاج من خوش نیامده بود،جایزه ای که تمام مردم ایران را بعداز گذشت دو سال پر از حوادث تلخ شاید تا اندازه ای شاد کرد و ذره کوچکی از خاطرات غم انگیز دو سال پیش را اندکی مرهم بخشید،من به عنوان یک ایرانی به خود میبالم ، به خود میبالم که نام ایران همچنان زنده است..
برادران ارزشی می بینید؟ چشمان خود را بگشاید! اینان فرزندان همین مرز و بوم هستند. 
چرا همیشه از واقعیت ها گریزانید؟    
امیدوارم چشمانتان را قبل ازاینکه دیر شود باز کنید..

دوشنبه 26 دی 05:42 نهضت سبز


هیچ نظری موجود نیست: