خدایان زمینی ....

خدایان زمینی زندگی خود را با قربانی کردن دیگران سپری میکنند و عطش خود را با خون فرو مینشانند و با جان فشانی جوانمردان آرامش میابند و عزم خود را با آه همیشگی که توسط جان های به لب رسیده در هنگام مرگ محکم واستوار می کنند و عرش وبارگاه خود را بر خاکستر نسل ها میسازند.
حال باید با اندیشه و تفکر خویش فهمید که چه کسانی خدایان زمینی هستند آنان که تشنگان قدرت اند با از بین بردن نسل سبز میکوشند که خود را در مسیر قدرت استوار نگه دارند ولی افسوس نمیدانند که ای خدایان زمینی شب رسید و به سحر نزدیک شد.خوانندگان باید بدانند که در ایران سیاست بدخواهانه است یعنی یکدسته از وزیران و سران...هستند که با یکدیگر همدست هستند و خواسته اشان آن است که از راههای گوناگون بکوشند واین نهضت یا موج سبز را از پیشرفت باز دارند و میکوشند که با تهمت های دروغین خود تلاشهای نیکخواهان وغیرتمندان را درتلاش برای هرچه بهتر ساختن ایران برای نسل سبز بیهوده گردانند.
H.E

۲ نظر:

ناشناس گفت...

بيابان را، سراسر، مه گرفتست.
چراغ قريه پنهان است

ناشناس گفت...

جنگ هفتادو دو ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند.
ف.ق