ما پیروزیم

بازی تازه شروع شد,بازی که در آن ما پیروزیم.آیا کسی خواهد باور کرد که کسی که در آن زمان قربانی ترور جانیان شد حال میتواند که در این شرایط نایسامان مملکت به خواسته خویش استعفا دهد واقعا که این نمایش گریه دار , خنده دار است.گریه دار چون, که میفهمم از تئورسین اصلاحات به چه شیوه هایی بازجویی شده که, حاضر شده است با آنها همکاری کند خنده دار به خاطر اینکه دست جانیان برای همه مردم رو شده و این گونه اعترافات و دادگاه ها به جز بی آبرو کردن نظام هیچ معنی دیگر ندارد.دولتی که می خواهد با زور به مردم بفهماند در انتخابات هیچگونه تقلبی نشده است دولتی که به سر کار آمدن خود به راس قدرت شک دارد ومیخواهد به همه به قبولاند که ما با رای مردم آمده ایم نه تقلب !!!
H.E

۱ نظر:

ناشناس گفت...

در میان اب و اتش همچنان سرگرم تست، این دل زار نزار اشک بارانم چو شمع. ف.ق