تفرقه افکن کاری از مانا نیستانی


6 بهمن 14:16 نهضت سبز

۱ نظر:

ناشناس گفت...

آخی گناه داره،بیچاره چه زحمتی داره می کشه ولی واقعا براش متاسفم... ف.ق