فیلم هایی از تشیع جنازه آیت الله منتظری

فیلم هایی از تشیع جنازه آیت الله منتظری

ورودکروبی به بیت آیت الله منتظری

video

ساعت 6:00 صبح جلوی منزل آیت الله منتظری
video

video

مرگش جهانی را شاد و جهانی را ویران کرد...
video

مرگ بر تو مرگ بر تو
video

ننگ ما ننگ ما
video

ارتش سبز ایران
video22 دی 23:20 نهضت سبز

۱ نظر:

بازباران... گفت...

سلام
ممنون که آدرس جدید رو برام گذاشتی...