فیلم هایی از تشیع جنازه آیت الله منتظری

فیلم هایی از تشیع جنازه آیت الله منتظری

ورودکروبی به بیت آیت الله منتظری


ساعت 6:00 صبح جلوی منزل آیت الله منتظری


مرگش جهانی را شاد و جهانی را ویران کرد...

مرگ بر تو مرگ بر تو

ننگ ما ننگ ما

ارتش سبز ایران22 دی 23:20 نهضت سبز

۱ نظر:

بازباران... گفت...

سلام
ممنون که آدرس جدید رو برام گذاشتی...