آهای کسانی که دم از حقوق بشر میزنید پس کجائید؟

آخرین گزارش پناهجویان ایرانی در وان که امشب با آنها صحبت شده است را حتما گوش دهید..صدای آن مادر و دختر را هم گوش کنید،شماهایی که همیشه در حال صحبت از نجات جان انسانها هستید صدای این مادر و دختر را گوش کنید.


سه شنبه 3 آبان 22:16 نهضت سبز

هیچ نظری موجود نیست: