سخنان میرحسن موسوی ، مردم از جنایت کارها نمی گذرند

چرا سران کشور ما فریاد نمی زنند و از این همه فاجعه ها گریه نمی کنند؟
نمی بینند این مسائل را !
لمس نمی کنند!
این مسائل تمام کشور را سیاه می کنند.
این مسائل دل من را سیاه می کند....یکشنبه 5 شهریور 16:24

هیچ نظری موجود نیست: