وضع وخیم حسین رونقی در زندان تبریز

طبق آخرین تماسی که از زندان تبریز با یک نفر از دوستان شده ، وضع جسمی حسین رونقی بسیار بد گزارش شده است...

حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس و از امداد گران دواطلب که در آذربایجان بازداشت شدند می باشد.


چهارشنبه 22 شهریور 23:08

هیچ نظری موجود نیست: