احمد قابل درگذشت

احمد قابل در گذشت.
همچو استادش بزرگ مرد بود.

یادش گرامی...سه شنبه 25 مهر 18:48

۱ نظر:

ناشناس گفت...

رحمت خداوند بر او باد...