خواندن آواز جرم جدید علی نجاتی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه


علی نجاتی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به خاطر خواندن سرود «دایه دایه ، وقته جنگه » در یک مراسم در سنندج به دادگاه انقلاب سنندج احضار شد. 

طی تماسی که دادگاه انقلاب سنندج با دادگاه شهرستان شوش داشته اند ، به خاطر اینکه این اتفاق در سنندج رخ داده است با بررسی این پرونده در دادگاه شوش مخالفت کرده اند ... خواندن سرود هم در جمهوری اسلامی جرمی نابخشودنی است...جمعه  5 آبان 00:07 

هیچ نظری موجود نیست: