از دست یزیدیان کودتاچی خدای را در پستوی خانه نهان باید کرد

خانواده های اسیران سبز در خانه ی شهاب طباطبایی گرد می آیند تا با خواندن دعای کمیل به درگاه خدا داد ببرند تا عزیزانشان از بند رها شوند. یزیدیان اما حمله می کنند در شب. مردها را دست بند می زنند و زن ها را می برند. و تمام این ها به نام ولایت مطلقه ی فقیه و تحقق دین خدا و مقدمات آمدن امام زمان است. تو گویی برای مقابله با «میر حسین» و میر حسینی ها حتما باید یزیدی بود! راستی که از دست این حرامیان باید خدای را نیز در پستوی خانه نهان کرد که اینان نه به ایمان رحم می آورند و نه به انسان. اما همین خود نشانه ایست بر این که اینان رفتنی اند وگرنه از دعاخواندن چنین وحشت زده نمی شدند.
پنج شنبه 30 مهر

هیچ نظری موجود نیست: