من با سکوت حرف میزنم ، تو با گلوله . چه مناظره زیبایی!!

من با سکوت حرف میزنم ، تو با گلوله . چه مناظره زیبایی!!
جهان از این مناظره مبهوت است. گلوله ها تمام می شود اما صدای من جاری است،
مثل دریا. مثل اقیانوس.
شهید مثل سبز - سرخ - سپید . صدای من است که می ماند
این منطق من است که پیروز است. گوش کن . تاریخ مرا تحسین می کند. تفنگ خالی را بر زمین بگذار. من جایزه بزرگ آزادی را بردم . .

۱ نظر:

باز باران... گفت...

سکوت ما سرشار از ناگفته هاست....