گر همچو رعد,نعره برآریم همزمان/کی خواب خوش به دیده ارباب بگذرد

هیچ نظری موجود نیست: