آخرین لیست اسامی بازداشت شدگان یورش امشب

آخرین اسامی: هادی حیدری، ایمان میراب زاده برادر همسر شهاب طباطبایی، همسر عبدالله رمضان زاده، محبوبه حقیقی، سمیه مهرجو، زویا حسنی، سعیده کردی نژاد، علی میردامادی، علیرضا طاهری، رضا میر، عطا تهرانچی اشکان مجلل در میان بازداشت شدگان هستند .
پنج شنبه 30 مهر

هیچ نظری موجود نیست: