راهپیمائی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - همین الان (سه شنبه 12 آبان) در جریان است

هم اکنون دوستی از مشهد خبر داد که دانشجویان دانشگاه فردوسی در خیابانهای پردیس دانشگاه در حال راهپیمائی و شعار دادن هستند. تا کنون برخوردی نبوده است.صدها دانشجو از ساعت 19 تا همین الان به پشتیبانی از جنبش سبز شعار می دهند.
12 آبان 22:40 خبر از بالاترین

هیچ نظری موجود نیست: