کودکان ما و کودکان آنهااینم تصاویر کشیده شده بریک دیوار مهد کودک در تهران
15 آبان 21:42

۱ نظر:

ناشناس گفت...

کلا ما بچه هامون از طفولیت مبارز بار مییاریم،ما اینیم دیگه!!!!! ف.ق