گیرم که انگشت اشاره ام را قطع کردید؛ با انگشت وسط چه می کنید؟


یک کاریکاتور زیبا از مانا نیستانی
12 آبان

هیچ نظری موجود نیست: