جنبش سبز علفی ، چقدر ميدن اونطرفی ؟! (علیرضا رضائی)

علفي هاي محترم فردا لطفاً : . . . 1. خودشان را بما نمالند . پاچه ما هم جا ندارد در طول اين سي سال بسكه رفته توش پر شده . التماس نكنيد شلوارهاي ما همه لوله تفنگي است عين شما گشاد نيست جا براي چماق هم داشته باشد . 2. بو ندهند . تلاش كنند كه امشب بالاخره بعد از عمري بروند حمام ولو شده به نيت غسل واجب . حالا نري تيمم كني بدبخت ، تيمم بو را بيشتر ميكند . 3. هرچي بلندگو گفت همانرا بگويند . اولاً يارو بدبخت تو پيت كه ول نميكنه ثانياً اينطوري بلندگو را خاموش نميكنند صداي ما از همان طريق به همه جا ميرسد . 4. در حمايت از رهبري شعار بدهند . اينطوري ما مخمان بيشتر كار مي افتد درجا يك جوابهائي توليد ميكنيم خودتان به خودتان يك هفته بخنديد . البته ايندفعه روي رهبري زياد كار كرده ايم ولي احتياط بد نيست . 5. آن برادر دهان گشاد را حتماً بياورند . بالاخره ما وسط اينهمه تلاش زنگ تفريح هم نياز داريم خسته كه شديم بليط ميخريم نوبتي تماشا ميكنيم انگار كه رفته باشيم سيرك . 6. تا ميتوانند عكس و پوستر بياورند . ما نياز مبرم به لگد كردن عكسهائي داريم كه شما مي آوريد اگر نياوريد ممكن است خودتان زير پايمان لگد بشويد حالا هر جور راحتيد . 7. از خودتان فيلمبرداري كنيد . بدهيد ما خودمان برايتان ميريزيم روي يوتيوب همه جا پخش ميكنيم . دنيا بايد فرق جنبش و مولكول را از نزديك مقايسه كند بداند چي به چي # است . # موتور سواري كنيد . باور كن خود شركت هندا اينقدر موتور توليد نكرده كه شماها داريد ولي مهم نيست مهم اينست كه ده نفري بتوانيد زود به همه جا برسيد كه ما يكوقتي خداي نكرده تنها نمانيم پوستر و بلندگو و غيره كم بياوريم . # همه جا حضور "پر رنگ" داشته باشيد . هميشه مشكل ما اينبود كه در فيلمبرداري هوائي شماها را از بالا صد جا ميكس ميكردند ميليونها نفر نشان ميدادند الآن سبز ، سبز است در فيلمبرداري هوائي همه جا فقط انگار كه مائيم . # شما پيروزيد . به جان خودم ايندفعه اصلاً شوخي ندارم . مگر لشكر اسلام هر وقت شكست ميخورد پيروز نميشود ؟ شما حتماً پيروزيد من خودم الآن براي پيروزي تان يك عالمه دعا ميكنم !
12 آبان

۱ نظر:

بازباران... گفت...

سلام
ما خیلی وقته که هییییییییییییس هستیم و چراغ خاموش حرکت می کنیم...
پاینده باشید و سبز.