مسئول سیاسی بسیج دانشجویی ‌دانشگاه ‌تهران: 16 آذر، مجلس ترحیم سبزها را برگزار می کنیم

مسوول سیاسی بسیج دانشگاه تهران گفت: تجربه چند ماه اخیر نشان داده ورود جریان سبز در مناسبت های خاص انگیزه نیروهای متعهد به انقلاب و نظام را برای حضور در صحنه چند برابر کرده و این روز ها به بستری برای ریزش نیروهای این جریان تبدیل شده اند. با تجربه ای که از روز قدس و 13 آبان داریم به نظر می رسد که 16 آذر مجلس ترحیم جریان سبز خواهد بود.
آینده نیوز اعلام کرد:
"محمد ذوقی" مسوول سیاسی بسیج دانشگاه تهران در گفت و گو با برنا گفت: حادثه تاریخی سال 1332 مربوط به موضوعی بود که به روحیه استکبار ستیزی آن دانشجویان بود و این دانشجویان که آمریکا را منشا بسیاری از مشکلات و خباثت های جامعه می دانستند با اعتراض خود به درجه شهادت نایل شدند.وی افزود: در طول این چند سال یعنی از سال 32 تا به امروز هر زمان که بحث 16 آذر مطرح می شد همیشه فضای این روز با روحیه آرمان خواهی و استکبار ستیزی گره خورده بود و بحث های آرمانی دانشجویان در فضای 16 آذر مطرح می شد.ذوقی اظهار داشت: ما شاهد این هستیم که مناسبت هایی که به روحیه استکبار ستیزی و تحقق اسلام بازمی گردد مثل روز قدس، 13 آبان و 16 آذر روز هایی هستند که جریان سبز تصمیم دارد با برنامه ریزی وارد عمل شده و به خیال خود جریان خود را زنده نگه دارند و به این ترتیب از فضای ضد استکباری واقعی در جهت تایید استکبار جهانی بهره ببرد.دبیر سیاسی بسیج دانشگاه تهران تصریح کرد: تجربه چند ماه اخیر نشان داده ورود جریان سبز در مناسبت های خاص انگیزه نیروهای متعهد به انقلاب و نظام را برای حضور در صحنه چند برابر کرده و این روزها به بستری برای ریزش نیروهای این جریان تبدیل شده اند.وی خاطر نشان کرد: با تجربه ای که از روز قدس و 13 آبان داریم به نظر می رسد که 16 آذر مجلس ترحیم جریان سبز خواهد بود و با حضور پررنگ تر دانشجویان انقلابی در صحنه شاهد ریزش و افول نیروهای وابسته به جریان سبز باشیم.
14 آذر 14:11

هیچ نظری موجود نیست: