در سوگ آیت الله منتظری...

اشک در چشمان من جاری شد این اولین باریست که برای یک روحانی گریستم،نگاه به چشمان خونین پدرم که به عکس آیت الله منتطری خیره شده بود، افتاد و بغضم شکست گریتسم....باورش سخت است و مانند پتکی این خبر غم انگیز بر سرم فرود آمد. همه در درگذشت آیت الله منتظری عزاداریم، چه مومن چه غیر مومن، همگی‌ برای وی احترام قائل بودیم و پدری معنوی برای همه ما محسوب میشد. او با آرامش و احترام به دیار باقی‌ شتافت و این آرامش را در آخرین عکس منتشر شده از او می‌توان دید. حاکمان فعلی مطمئن باشند که چنین احترامی را چه در حیات و چه پس از مرگ نخواهند دید.با اجازه شما عزیزان من هم به قم میروم که در مراسم تشیع این مرد آزاد اندیش شرکت کنم و خبرهای جدید و عکس های این مراسم را برای شما عزیزان تهیه کنم.


29 آذر 15:55 نوشته شده:حامد