بهزاد نبوی به زندان برگشت

یک گزارش تایید نشده از بازگشت بهزاد نبوی به زندان خبر می دهد.
طبق این گزارش مرخصی ده روزه بهزاد نبوی پایان یافته و وی امروز صبح خود را به زندان اوین معرفی کرده است.
گفته می شود نبوی هفته قبل تحت عمل جراحی قلب قرار گرفت.
14 آذر 14:14

۱ نظر:

ناشناس گفت...

داستان نهضت سبز داستان همان گرگ فریبکاری است که برای بیرون آوردن شنگول و منگول دست خود را سفید کرده بود.
امروز امریکا و اسرائیلی بخاطر حقد و دشمنی خود با نظام جمهوری اسلامی متوسل به لباس سبز و عنوان نهضت سبز شدند و شما های احمق و بی عقل را پیشمرگ قرار دادند.
ولی مردم ایران هم بیدارند و هم صبور و خویشتن دارند و هم به موقع واکنش نشان داده و ضربت حیدری را وارد می کنند.
حال هر تفسیری که دلت می خواهد بکن!