تنديس «تلاشگر حقوق بشر» به آيت‌الله منتظری اهدا شد

‏كانون مدافعان حقوق بشر ايران در روز پنج شنبه 19 آذر ماه‏ ‏1388 مطابق با روز جهانی "حقوق بشر" با حضور در منرل آيت‌الله منتظری ضمن ديدار و گفتگو با وی او را به‏ ‏عنوان برنده تندیس "تلاشگر حقوق بشر" در سال 1388 اعلام کرده و اين تنديس را به‏ ‏آيت‌الله منتظری اهدا كردند. در اين ديدار دكتر ابراهيم‏ ‏يزدی‌، دكتر حبيب‌الله پيمان‌، دكتر عبدالفتاح سلطانی، دكتر‏ ‏محمدعلی دادخواه‌، تقی رحمانی‌، عبدالرضا تاجيك‌، عطاءالله‏ ‏شيراز‌ی‌، حسين نور‌ی‌زاده‌، امير دليرسانی و نرگس محمدی‏ حضور داشتند.
‏در ابتدای این مراسم عبدالفتاح سلطانی وكیل‏ ‏دادگستری گفت:‏‏"كانون مدافعان حقوق بشر هر ساله برای تقدیر از كسانی كه حقوق‏ ‏بشر را رعایت و در این راستا فعالیت می‎كنند تقدیر می‎كند، كه‏ ‏امسال با تعطیلی كانون امكان برگزاری مراسم ویژه نبود. برای‏ ‏همین بناگذاشتیم خدمت رسیده از شما كه از قدیم الایام در‏ ‏راستای تحقق حقوق بشر از دیدگاه اسلام فعال بوده اید و عملا از‏ ‏حقوق زندانیان از سال 1360 به بعد دفاع كرده اید و بر كاهش فشار‏ ‏بر آنان با هر ایده ، فرقه و فكری مؤثر بوده اید و حتی از حقوق‏ ‏كسانی كه گفته می‎شود فرزند شما را به شهادت رسانده اند دفاع‏ ‏كردید، لازم دیدیم از شما تقدیر و تشكر كرده و به طور مرسوم یك‏ ‏جایزه را تقدیم نماییم . امیدواریم خداوند به شما عمر با عزت داده‏ ‏و ان شاء الله سایه شما بر سر ملت ایران مستدام باشد."‏
سپس در همین زمینه محمدعلی دادخواه ادامه داد:‏‏"امروز از نظر جهانی روز حقوق بشر است ، برای همین خدمت‏ ‏شما رسیدیم . همانگونه كه قرآن هنگام خطاب قرار دادن ، انسان و‏ ‏آدم را مورد خطاب قرار می‎دهد، این نمادی را هم كه كانون‏ ‏مدافعان حقوق بشر خدمت شما ارائه داده اند، استوانه كوروش‏ ‏كبیر است كه از نظر برخی مفسران همان ذوالقرنین است . در‏ ‏ابتدای آن اصول و منشوری را اعلام كرده كه بر پایه آن انسان آزاد‏ ‏باشد، كسی بر او سلطه نداشته باشد، بردگی را از میان برداشت و‏ ‏سلطه را كلا نفی كرد مگر به انتخاب مردم كه چه كسی را‏ ‏برگزینند، و این اختیار انسانی را به او یادآور شد. ولی متأسفانه در‏ ‏كشور ما خیلی از بایدها رعایت نمی شود. امیدواریم با توجه به‏ ‏نصایح بزرگانی چون حضرتعالی كه راه را از گمراهی نشان‏ ‏می‎دهند، فردایی روشن در انتظار ملت ایران باشد. و همان را‏ ‏می‎گوییم كه قرآن می‎فرماید: (ألیس الصبح بقریب ) و این نوید‏ ‏خداوند در مورد مردم محقق خواهد شد."‏
‏پس از آن ، بیانیه كانون مدافعان حقوق بشر توسط نرگس محمدی قرائت شد. در بخشی از این بیانیه آمده است‌:
‏"... كانون مدافعان حقوق بشر در سال 1388 تندیس "تلاشگر‏ ‏حقوق بشر" را به حضرت آیت الله العظمی حسینعلی منتظری‏ ‏تقدیم می‎دارد. ایشان در زمینه های نظری و عملی و با نادیده‏ ‏انگاشتن مقام و قدرت دنیوی و برخورداری های ناشی از آن ، از‏ ‏حق و كرامت واقعی انسان دفاع كرده است. ‏ ‏مواضع فقهی ایشان در مورد حقوق شهروندی همه ایرانیان ، تكیه‏ ‏و تأكید بر مشروعیت حكومت بر اساس آراء مردم و دفاع از‏ ‏حقوق مخالفان بر همگان روشن و آشكار است .
‏ ‏آنچه كانون را در تقدیم این جایزه به شخصیت برجسته و علمی‏ ‏آیت الله ترغیب نموده ، مواضع عملی ایشان است . از جمله‏ ‏مخالفت با اعدام های بی رویه در سال های 1360 و 1367،‏ ‏مخالفت با سخت گیری حكومت علیه شهروندان و دفاع همه‏ ‏جانبه ، شجاعانه و مقتدرانه ایشان از جنبش سبز مردم ایران‌.
‏كانون مدافعان حقوق بشر با تقدیر از تلاش های این عالم برجسته‏ ‏كه سالها حصر و محرومیت و تحمل مرارت را برای ایشان به‏ ‏همراه داشته است ، و با تبریك به ایشان برای نیك نامی‏ ‏جاودانه شان در نزد ملت ایران ، با آرزوی سلامتی و تداوم راه‏ ‏پرارزش دفاع از حقوق انسانها، تندیس "تلاشگر حقوق بشر" را در‏ ‏19 آذر ماه 1388 مصادف با 10 دسامبر 2009 و شصت و یكمین‏ ‏سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر تقدیم آیت الله العظمی‏ ‏حسینعلی منتظری می‎كند."
20 آذر 18:20

هیچ نظری موجود نیست: