امام حسین (ع) می فرماید:
من مرگ را عین خوشبختی میدانم و زندگی با ستمگران را شکنجه ای دردناک.


26 آذر 20:54

هیچ نظری موجود نیست: