عکس احمد زید آبادی و مجید توکلی در هواخوری اوین..

بعداز مدتها تصویری تازه از دو عزیز در بندمان منتشر شد....یکشنبه 2 مرداد 21:17 نهضت سبز
افزودن فیلم

۲ نظر:

ناشناس گفت...

به همین ها هم قانعیم، تصویری در پس سکوت و غیبتی چند ساله

بی تا گفت...

کی میشه عکس بیرون از زندانشون رو ببینیم