بانگ الله اکبر بر فراز خوابگاه شیهد چمران دانشگاه تهران

با وجود دستگیری و سرکوب های گسترده روزهای اخیر و تهدیدات مکرر وزیر علوم و نهادهای نظامی بر علیه دانشجویان امشب بانگ الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور دانشجویان دختر ساکن خوابگاه شهید چمران دانشگاه تهران تمام فضای منطقه را پر کرد. این در حالی است که دانشجویان دانشگاه تهران تنها چند روزی است که برای امتحاناتشان به خوابگاه ها بازگشته اند. این حرکت دانشجویان خبر روزهای سختی را برای دیکتاتورها و کودتاگران در دانشگاه ها به همراه دارد.
ارسال شده توسط حامد در تاريخ‌ پنجشنبه نوزدهم شهریور 1388

هیچ نظری موجود نیست: