بلاخره روسیه روابط با امریکا را به روابط با ایران ترجیع داد


بلاخره روسیه روابط با امریکا را به روابط با ایران ترجیع داد وبه عبارتی ایران رابه امریکا فروختمعامله روسیه و آمریکا بر سر رژیم تهرانتلویزیون بین المللی فرانسه در گزارشی از مسکو به نقل از منابع روسی اعلام کرد، ایالات متحده قصد انصراف از استقرار سپر ضد موشکی خود را دارد و روسیه در انتظار تائید رسمی خبر انصراف آمريکا از طرح سپر موشکی در اروپا است.
این منبع خبری گفت، در حقيقت مسکو از ماهها پيش در انتظار چنين خبري بود. روسيه از ابتدا به شدت مخالف اين طرح سپرموشکي بود که به مهمترين موضوع تنش آفرين ميان واشنگتن و مسکو تبديل شده بود. روسيه هرگز توضيحات آمريکا را براي استقرار اين طرح نپذيرفته بود. آمريکا هدف از اجراي اين طرح را دفاع از اروپا در برابر موشکهاي احتمالي رژیم تهران عنوان کرده بود. مقامات رسمي روسيه مي گفتند اين موشکهاي آمريکا در حقيقت با ماهيتي تهاجمي عليه موشکهاي بالستيک بين قاره اي روسيه به کار گرفته خواهند شد.
تلویزیون بین المللی فرانسه در ادامه گفت، آمریکا در ازاي انصراف از اين طرح مي تواند اميدوار باشد مسکو امتيازاتی به واشنگتن بدهد. واشنگتن انتظار دارد روسيه در ازاي اين هديه ارزشمند در پرونده هسته اي رژیم تهران با غرب همکاری کند. واشنگتن مي خواهد مسکو به مخالفت خود براي تصويب تحریمهای جديد عليه رژیم تهران در شوراي امنيت سازمان ملل پايان دهد.
این منبع خبری افزود، دولت اوباما پیشتر به مقامات روسی اعلام کرده بود که در صورت همکاری روسیه برای مقابله با تهدید هسته ای رژیم تهران، در اجرای طرح سپر موشکی تجدیدنظر خواهد کرد.
ديميترى مدودف، رئيس جمهور روسيه روز سه شنبه بطور غیرمنتظره اعلام کرد که اعمال تحريم عليه رژیم تهران از دستور کار خارج نشده و اين تنها غرب نيست که از برنامه هسته ای رژیم تهران نگرانى دارد.

هیچ نظری موجود نیست: