اول ذوب شد ، بعد فیل شد ( ابراهیم نبوی)

بیخودی نیست که سردار فیروزآبادی که یکی از نظامیانی است که رژیم مورد نظر رهبری را حفظ میکند ، اندازه تانک چیفتن شده است . من فکر میکنم که این آدم خیلی به حرفهای رهبری عمل میکند . آقای خامنه ای گفته است : سیاست نظام جذب حد اکثری و دفع حداقلی است . همین است دیگر ! آدم وقتی جذب حداکثری داشته باشد و دفع حداقلی میشود اندازه فیل

هیچ نظری موجود نیست: