پخش تصاویر مربوط به سالهای گذشته روز قدس از صدا و سیما

ه دنبال حضور گسترده مردم در راه پیمایی روز قدس، تلویزیون در اقدامی شگفت، به پخش تصاویر قدیمی و مربوط به سالهای قبل از راهپیمایی روز قدس پرداخت. این اقدام صدا و سیما به دلیل حضور گسترده و میلیونی مردم که با نماد سبز به خیابانها آمده بودند و از یک ظرفیت قانونی برای بیان مطالباتشان استفاده کردند انجام گرفت. پخش چند تصویر کلیشه ای از راه پیمایانی که از قبل محدوده دانشگاه تهران را به تصرف خود در آورده بودند و مانع از حضور مردم در این مکان شدند و تصویر مربوط به درگیری نیروهای امنیتی و بسیج با مردم در میدان ۷ تیر تنها به دلیل منحرف کردن افکار عمومی صورت گرفت.

هیچ نظری موجود نیست: