کمک ده میلیاردی دولت به مدیر خبرگزاری فارس


پاداش نوکری داده شد.یک منبع آگاه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: «بنا به دستور محمود احمدی نژاد دولت برای کمک مالی به یک خبرگزاری (فارس) ، مبلغ ده میلیاد ریال به حساب شخصی مدیر عامل این خبرگزاری واریز نموده است» این مقام مسوول در وزارت ارشاد به خبرنگار رویداد گفت: «طبق روال گذشته و آیین نامه های دولتی ما به هیچ عنوان اجازه نداریم مبالغ کمک را به نام افراد واریز کنیم و این مبالغ باید به اسم موسسه و یا سازمان مربوطه واریز شود. اما در این مورد روندی کاملا غیر قانونی دنبال شده است.» وی اضافه کرد: «جالب اینکه مراحل صدور دستور و پرداخت پول در مدت یک روز انجام گرفته است. سرعت عملی که در نوع خود بی نظیر است.» این مقام در پاسخ به این پرسش که آیا به دیگر خبرگزاری های هم کمک های مشابهی شده است اظهار داشت: «تنها چند مورد کمک که ارقام ان قابل مقایسه با کمک به خبرگزاری مذکور نیست. مبالغی در حدود 5 میلیارد ریال به حساب مدیران سایت های «ج.ن» ، «ر.ن» و همچنین سایتی که در انتخابابت از دولت حمایت می کرد پرداخت شده است».

۱ نظر:

ناشناس گفت...

دست مزن!چشم،ببستم دو دست/ راه مرو!چشم،دو پایم شکست/ حرف مزن!قطع نمودم سخن/ نطق مکن!چشم،ببستم دهن/ هیچ نفهم!این سخن عنوان مکن/خواهش نافهمی انسان مکن/ لال شوم،کور شوم،کر شوم/ لیک محال است که من خر شوم. ف.ق