زنده یاد دکتر علی شریعتی

همواره اینچنین بوده است که جلاد وارث شهید می شود و ارتجاع وارث انقلاب...

هیچ نظری موجود نیست: