توکلی در شبکه یک : موسوی همانند امام علی از حق خود بگذرد

احمد توکلی نماینده تهران در مجلس که در برنامه «این شب ها» از شبکه یک حضور پیدا کرده بود با توجه به سیره امام علی گفت : ولایت حق امام علی بود ولی علی علیه السلام بخاطر مصالح اسلام و مسلمین از حق خود گذشت. وی درادامه درخصوص وقایع اخیر گفت اگر کسانی فکر (!) می کنند حقی از آنان ضایع شده است همانند علی ابن ابیطالب از حق خود بگذرند و مصالح اسلام و انقلاب را بر خود ترجیح دهند. در این هنگام درستکار (مجری برنامه) از وی پرسید که بنظر شما اصل اسلام است یا انقلاب یا ایران ؟ که توکلی پاسخ داد نمی توان به این سوال بطور مطلق جواب داد !

هیچ نظری موجود نیست: