آزادی معبود من است

آزادی معبود من است ، به خاطر آزادی
هر خطری ، بی خطر است
هر دردی ، بی درد است
هر زندانی ، رهایی است
هر مرگی ، حیات است

(دکتر علی شریعتی)
به قلم: حامد سه شنبه 31/6/1388 ساعت:00:01

هیچ نظری موجود نیست: