حسین بازجو: تمامی کسانی که روز قدس با شعار و نشانه های تفرقه انگیز در صحنه حاضر می شوند، مزدور اسرائیل اند


حسین بازجو سرکرده روزنامه کیهان در یادداشت روز این جریده با هزار آسمان ـ ریسمان تلاش کرد ثابت کند اگر مردم معترض به نتایج انتخابات و حوادث بعد از آن، از فرصت راهپیمایی روز قدس برای بیان نظرات خود و نشان دادن یکپارچگی ملت در برابر اصولگرایی کور حاضر استفاده کنند، عامل اسرائیل خواهند بود. متن یادداشت سرکرده کیهان: فراتر ازخطا ! (یادداشت روز) ۱- چند ماه قبل- ۱/۳/۸۸- وقتی آقای مهندس موسوی در نطق انتخاباتی و تلویزیونی خود اعلام کرد «ما وقتی می توانیم از آرمان فلسطین دفاع کنیم که خودمان قوی باشیم»! طی یادداشتی در کیهان آوردیم که این دیدگاه رنگ و بوی صهیونیستی دارد و این احتمال قوت گرفت که جبهه اصلاحات قصد دارد از این طریق برای آمریکا و اسرائیل پیام دوستی بفرستد! چرا که دیدگاه اعلام شده از جانب مهندس موسوی با آنچه رژیم صهیونیستی برای مقابله با حمایت جمهوری اسلامی از مقاومت فلسطین تبلیغ و ترویج می کرد، انطباق فراوانی داشت و از سوی دیگر، برخی از رفقای گرمابه و گلستان مهندس موسوی که ستادهای انتخاباتی او را اداره می کردند، نیز پیش از این در دولت اصلاحات، همین دیدگاه را- به زعم خود- تئوریزه کرده و سخاوتمندانه، از کیسه ملت برای ترویج آن هزینه می کردند. در آن هنگام، شماری از دوستان گلایه می کردند که کیهان تندروی می کند و نگاه عوامانه مهندس موسوی را ناشی از ۲۰ سال دوری او از عرصه سیاسی و اجتماعی کشور تلقی می کردند، اما مواضع شناخته شده و بارها اعلام شده مدعیان اصلاحات و روابط پنهان و آشکار تعدادی از سردمداران این جبهه با محافل و عوامل سرویس های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل- که اخیراً و بعد از دستگیری به گوشه ای از آن اعتراف کرده اند- تردیدی باقی نمی گذاشت که اظهارات موسوی فراتر از «خطا»، بلکه «خط» است.

هیچ نظری موجود نیست: