دل نوشته...

این روزها...
به دنبال بهانه ای ساده برای ادامه…
به دنبال دلیلی منطقی برای درک برخوردهای بی منطق…
به دنبال آینه ای برای بازتاب حقیقت…
به دنبال خود و دیگری
در پس روزهای بی درنگ هفته…
در پی انسان
به دنبال کمال
در مسیر سرنوشت…
به پیش می روم
به قلم:حامد پنجشنبه 9 مهر ساعت 00:35

هیچ نظری موجود نیست: