سوتی افتضاح در تله تکست سیمای جمهوری اسلامی ایران

تله تکست سیمای جمهوری اسلامی ایران در اقدامی بی سابقه اقدام به انتشار یک لطیفه نمود که در نوع خود در تاریخ این رسانه بی نظیر بود

H.E

هیچ نظری موجود نیست: