دولت مردم فریب...

صحنه اي که مانند تير در قلب مادر "ندا" نشست


هنگامي که خبرنگار شبکه سي بي اس در جريان مصاحبه با احمدي نژاد در مورد مرگ ندا آفا سلطان و ساير کشته شدگان سؤالي را مطرح نمود و عکسي از آنها به احمدي نژاد نشان داد ، محمود احمدي نژاد با نشان دادن عکس "مروه الشربيني" پاسخ خبرنگار را داد. صحنه اي که ميليون ها ايراني را شوکه کرده است و مانند تير در قلب مادر ندا و ساير قربانيان حوادث پس از انتخابات نشست ، احمدي نژاد با اين حرکت زننده خود تلويحا خون زن مصري را از خون دهها جوان کشته شده در اعتراض هاي خياباني در ايران رنگين تر دانست. حال اين سؤال مطرح است که آيا کشته شدن يک زن مسمان مصري توسط يک يهودي افراطي مجوزي براي کشتن جوانان ايراني است؟ سؤالي که بسيار بي مورد به نظر مي رسد ولي حرکت احمدي نژاد تفسيري جز اين ندارد .


منبع: نيمروز آنلاين

هیچ نظری موجود نیست: