بزودی زود.....

جناب آقای توکلی
سلام
نامه ی شما خطاب به آقایان موسوی و خاتمی را خواندم ، نامه ای سراسر غرض و حرص! بر آن شدم به عنوان کوچکترین عضو از نهضت سبز که شما در نامه تان به ناحق تهمت هایی را به آن روا داشتید بزودی زود پاسخی برای شما بنگارم. البته پاسخ من از جانب خودم هست و این حق را برای این دو عزیز و همه ی مردم سبز ایران قائلم که بر خلاف خواسته ی شما که در پایان نامه تان به آن اشاره کردید که کسی نباید به آن پاسخ دهد که پاسخی برای آن داشته باشند البته نه به مانند نامه ی سراسر تهمت و برچسب شما!!...بزودی زود جواب شما خواهد داده شد.
به قلم: حامد سه شنبه 31/6/1388 ساعت:23:57

۱ نظر:

ناشناس گفت...

با همفکری یاران سبز جواب دندان شکنی به این آقا می دیم (بزودی).... ف.ق