به نقل از فیس بوک مهدی کروبی : ربودن علی کروبی

نیروهای خودسر متعلق به جبهه کودتا سه شنبه شب علی کروبی را که از مراسم شب احیا بر می گشت به مدت چهار ساعت ربودند و مورد بازجویی قرار دادند. http://www.facebook.com/pages/Mehdi-Karroubi/68765459902?ref=nf بدون شرح جزئیات.

هیچ نظری موجود نیست: